Tag Archives: لیست باربری ثبت شده در تهران

باربری دارای مجوز در تهران

شرکت باربری شمال بار یش از ۱۰ سال است که در ناوگان باربری دارای مجوز می باشد و همچنین تمامی اسباب اثاثیه مشتری ها در زمان حمل بیمه می باشد .

در صورتی که اساب اثایتان برایتان اهمیت دارد و مایل نیستید گزندی ببیند حتما با باربری های معتبر همچون شمال بار تماس بگیرید و خدمات بار خود را بسپارید .

 

لیست باربری ثبت شده در تهران

لیست باربری دارای مجوز در تهران

لیست باربری معتبر در تهران

لیست باربری های معتبر
باربری های معتبر